Nuoret Rauhanrakentajat Painottavat Itsereflektiota ja Nuorten Osallistumista

09.09.2023

Rauhan ja sovinnon rakentaminen edellyttää syvää itsereflektiota ja itsekriittisyyttä niin yhteisöjen kuin valtioidenkin tasolla. Tämä oli keskeinen teema, joka nousi esiin keskusteluissa, joissa mukana oli nuoria rauhanrakentajia Somaliasta ja suomensomalialaisesta yhteisöstä. Tapahtumassa nuoret korostivat lisäksi nuorten osallistumisen tärkeyttä rauhanprosesseihin jo niiden alkumetreiltä asti.

Tapahtuma järjestettiin yhteistyössä #sovinnon, Diakonissalaitoksen kansainvälisen toiminnan ja Suomen Somaliayhteisön (Finsyrry) kanssa. Nuoret rauhanrakentajat jakoivat innostuneina ajatuksiaan ja näkemyksiään rauhan ja sovinnon edistämisestä. Yksi keskeinen viesti oli se, että nuorten rauhanaloitteille ja innovaatioille on taattava riittävästi tukea ja resursseja.

Eräs osallistuja totesi: "Diasporaan kuuluvilla nuorilla on ainutlaatuinen asema ja arvokkaita näkökulmia rauhaan ja sovintoon sekä sisäpiiristä että ulkopuolelta. Kansainvälisen yhteisön on tehtävä suoraa yhteistyötä nuorten kanssa, ei ainoastaan valtioiden kautta." Tällä korostettiin nuorten keskeistä roolia rauhanrakentamisessa.

Tapahtumaan osallistuneet odottavat innolla jatkokeskusteluja ja toivovat, että nämä näkökulmat otetaan huomioon tulevaisuuden rauhanprosesseissa. Kiitokset kaikille järjestäjille ja osallistujille, ja lämpimät toivotukset kansainväliseen rauhanpäivään.

Ystävällisin terveisin, IBY ry:n hallitus