Nuoret Osallistuivat Sovittelutaitojen Johdantokoulutukseen VERSO:n ja Oikeussovinnon Järjestämässä Työpajassa

16.10.2023

Nuoret saivat ainutlaatuisen tilaisuuden perehtyä syvemmin sovittelun maailmaan osallistumalla VERSO:n ja Oikeussovinnon yhteiseen nuorten sovittelutaitopajaan. Tapahtuma tarjosi nuorille mahdollisuuden kehittää taitojaan ja ymmärtää restoratiivisen oikeuden merkitystä.

Koulutus oli intensiivinen ja antoisa, ja sen aikana osallistujat saivat syventyä sovittelun perusteisiin sekä restoratiivisen oikeuden käsitteeseen. Koulutusta veti tunnustettu asiantuntija Jens Gellin, joka jakoi arvokasta tietoa ja kokemusta sovittelusta.

Osallistujat osoittivat kiinnostusta ja aktiivisuutta, esittivät kysymyksiä ja kyseenalaistivat näkemyksiä, mikä teki työpajasta erityisen antoisan ja vuorovaikutteisen.

Tämänkaltaiset tapahtumat ovat tärkeitä nuorten kasvun ja osallisuuden tukemisessa yhteiskunnassa. Sovittelun taitojen oppiminen ja restoratiivisen oikeuden ymmärtäminen antavat nuorille voimakkaan työkalun vaikuttaa positiivisesti ympäröivään yhteisöön.

Ystävällisin terveisin, IBY ry:n hallitus.