IBY Vierailee Vantaan Nuorisopalveluilla - Tulevaisuuden Visiosta Inspiraatiota Nuorten Hyvinvointiin

31.03.2023

Hei kaikki IBY ry:n jäsenet,

Tänään Vantaan kaupungin nuorisopalveluiden tiloissa käytiin mielenkiintoinen keskustelu, joka heijasteli ajankohtaisia haasteita ja kysymyksiä, joita nuorten parissa tällä hetkellä kohtaamme. Tapaaminen oli avoin foorumi, jossa käsiteltiin laaja-alaisesti nuorisoasioita ja niiden merkitystä yhteisöllemme.

Keskustelu käsitteli monipuolisesti eri teemoja, kuten nuorten henkinen hyvinvointi, koulutusmahdollisuudet, syrjäytymisen ennaltaehkäisy ja osallisuuden vahvistaminen. Tämä moniääninen ja ajatuksia herättävä keskustelu antoi mahdollisuuden kuulla eri näkökulmia ja kokemuksia, joita nuoret kohtaavat päivittäin.

Vaikka monet haasteet ovat kompleksisia, keskustelu loi myös tilaa ratkaisukeskeiselle ajattelulle. Osallistujat toivat esille erilaisia ideoita ja lähestymistapoja, joilla voimme yhdessä tukea nuoria heidän polullaan kohti hyvinvointia ja menestystä. Yksi keskeinen havainto oli tarve lisätä yhteistyötä eri toimijoiden välillä, jotta voimme tarjota nuorille monipuolisia ja kattavia tukipalveluita.

Keskustelussa korostui myös nuorten äänen merkitys päätöksenteossa. Osallistujat olivat yhtä mieltä siitä, että nuorten omat näkemykset ja ajatukset tulee ottaa huomioon, kun luomme ratkaisuja, jotka vaikuttavat heidän elämäänsä. Nuorisopalvelut lupasivat jatkaa avointa vuoropuhelua nuorten kanssa ja tarjota foorumin, jossa nuorten ääni voi tulla kuulluksi.

Tämä keskustelu oli vasta yksi askel kohti syvempää ymmärrystä nuorten tarpeista ja haasteista. Vantaan nuorisopalvelut aikoo jatkossakin järjestää vastaavia tapahtumia ja tilaisuuksia, jotka edistävät tietoisuutta nuorisoasioista ja edistävät yhteisön yhtenäisyyttä.

Kiitos ja mukavaa päivänjatkoa!

Ystävällisin terveisin, IBY ry:n hallitus