Ääni nuorille: Hyvin Sanottu keskustelufestarit

30.09.2023

Hämeenlinnassa järjestettiin Hyvin Sanottu -keskustelufestarit, joissa käytiin syvällistä keskustelua nuorten äänen kuulumisesta yhteiskunnassa. Tapahtuma tarjosi tilaisuuden pohtia, annetaanko nuorille tarpeeksi tilaa ja mahdollisuuksia osallistua yhteiskunnalliseen keskusteluun.

Tapahtuma oli toteutettu yhteistyössä useiden tahojen, kuten Erätauko säätiön, Yleisradion ja Hyvin Sanottu -organisaation, kanssa. Se tarjosi nuorille foorumin tuoda esiin näkemyksensä ja kokemuksensa siitä, kuinka heidän äänensä kuuluu tai ei kuulu yhteiskunnallisessa keskustelussa.

Keskusteluissa käsiteltiin keskeistä kysymystä siitä, miten voimme varmistaa, että nuorten äänet kuullaan ja huomioidaan päätöksenteossa ja yhteiskunnallisessa kehityksessä. Tapahtuman keskiössä oli pyrkimys herättää keskustelua ja tarjota näkökulmia siihen, miten nuorten osallisuutta voidaan parantaa.

Hyvin Sanotuissa -keskustelufestareissa korostui nuorten äänien tärkeys yhteiskunnassa. Tapahtuma tarjosi mahdollisuuden kuunnella nuorten kokemuksia ja näkemyksiä sekä oppia siitä, miten voimme yhdessä luoda osallistavamman yhteiskunnan, jossa jokaisen ääni kuuluu.

Ystävällisin terveisin, IBY ry:n hallitus.